Politica de confidențialitate

Declarația companiei Grupului KULINA Group, a.s privind protecția datelor cu caracter personal.

Această declarație privind protecția datelor cu caracter personal a fost elaborată de compania noastră KULINA Group, a.s., cu sediul social la Výtvarná 1023/4, 161 00 Praga 6, Republica cehă, CUI: 26155559 înscrisă în registrul comercial păstrat la Tribunalul municipal din Praga în secțiunea B, dosarul nr.6384 pentru clienții noștri, cu scopul de a vă informa despre modul în care colectăm, procesăm, folosim și protejăm datele dvs. personale și, astfel, vă ajutăm să vă protejați confidențialitatea.

Orice manipulare cu datele dvs. personale este gestionată în conformitate cu legislația aplicabilă, în special Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a astfel de date ("GDPR"), Legea nr. 101. / 2000 col., privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările ulterioare, prin Legea nr. 127/2005 col., privind comunicațiile electronice, cu modificările ulterioare și prin Legea nr. 480 / 2004 Coll. privind anumite servicii ale societății informaționale, astfel cum a fost modificat.

1) Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele personale sunt orice informații pe baza cărora vă putem identifica. Prin urmare, acestea sunt informații care pot fi atribuite în mod specific persoanei dvs. Datele cu caracter personal nu sunt date anonime, adică date pe care nu le putem lega fără echivoc cu persoana dvs.
Datele personale sunt împărțite în:

 • Date de bază, precum numele, prenumele, data nașterii, adresa etc.
 • Categorii speciale de date cu caracter personal, care sunt date cu caracter personal și sensibil, cum ar fi originea rasială sau etnică, religia sau datele de sănătate.

Atunci când achiziționați de pe magazinul nostru electronic și când vă abonați la newsletter, vă solicităm doar datele de bază necesare pentru îndeplinirea scopului relevant.

2) Administrator și procesator de date cu caracter personal

Operatorul de date cu caracter personal este cel care determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Suntem administratorul datelor dvs. personale, de exemplu, dacă faceți cumpărături prin intermediul magazinului nostru electronic sau dacă vă abonați la newsletter-ul nostru. În calitate de administrator, suntem responsabili pentru respectarea tuturor obligațiilor legate de protecția datelor dvs. personale.

Detaliile de contact ale noastre ca operator de date cu caracter personal sunt următoarele:
KULINA Group, a.s.
Výtvarná 1023/4, 161 00 Praga 6
e-mail: info@kulina.ro
telefon: +420 27 272 733

Procesatorii de date cu caracter personal sunt terți, care doar procesează date cu caracter personal, pentru noi, în calitate de administrator, dar nu stabilesc scopurile sau mijloacele de prelucrare. De obicei, aceștia sunt parteneri externi prin care, de exemplu, trimitem mesaje cu conținut de marketing. Întotdeauna încheiem un acord scris cu procesatorii de date cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și ne asigurăm că aceștia îndeplinesc cerințele relevante pentru protecția datelor cu caracter personal.

3) Politica de confidențialitate

Abordăm prelucrarea datelor cu caracter personal cu cea mai mare seriozitate și conștientizare a responsabilității. Gestionăm datele dvs. personale cu grijă, precauție și în conformitate cu legislația aplicabilă și le protejăm la cel mai înalt nivel posibil de securitate.
Când prelucrăm datele dvs. personale, respectăm următoarele principii:

 • Principiul legalității, corectitudinii și transparenței, care ne impune să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal întotdeauna în conformitate cu reglementările legale, pe baza a cel puțin unui motiv legal. La fel, ne impune să vă oferim informații cu privire la metoda de prelucrare a acestora, despre persoanele la care vor fi transmise mai departe datele dvs. cu caracter personal sau să vă informăm în caz de încălcare gravă a securității sau scurgere de date cu caracter personal.
 • Politica de limitare a scopurilor, care ne impune să colectăm datele dvs. personale în anumite scopuri explicite și legitime și ne interzice prelucrarea ulterioară a acestor date într-un mod care este incompatibil cu aceste scopuri.
 • Principiul minimizării datelor, care ne cere să prelucrăm numai date personale rezonabile și relevante în raport cu scopul pentru care sunt prelucrate.
 • Principiul exactității, care ne cere să luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că datele dvs. sunt actualizate și exacte și că datele inexacte sunt corectate sau șterse.
 • Principiul de restricționare a stocării care ne impune să păstrăm datele dvs. personale numai atât timp cât este necesar pentru scopul specific pentru care sunt procesate. Prin urmare, de îndată ce scopul prelucrării încetează sau trece perioada specificată, vom șterge datele dvs. personale sau le vom anonimiza (adică le vom ajusta în așa fel, încât să nu fie în niciun fel asociate cu persoana dvs.).
 • Principiul integrității și confidențialității, care ne impune să prelucrăm datele dvs. personale într-un mod care să le asigure securitatea și protecția corespunzătoare împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorării.

4) Scopuri și motive legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale sunt obținute direct de la dvs. și sunt prelucrate exclusiv în măsura necesară și pe baza a cel puțin unui motiv legal. De asemenea, prelucrăm întotdeauna datele dvs. personale pentru un anumite scop specific, explicit și legitim. Prelucrarea datelor cu caracter personal fără un scop atât de clar sau într-un mod incompatibil cu un astfel de scop este inadmisibilă.
Mai jos sunt motivele juridice definite pe baza cărora prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

 • Îndeplinirea obligației contractuale - în aceste cazuri prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru încheierea contractului și pentru îndeplinirea ulterioară a unui astfel de contract. De obicei, acest lucru înseamnă prelucrarea datelor dvs. personale în legătură cu o comandă din magazinul nostru electronic.
 • Pe baza consimțământului - în aceste cazuri, prelucrăm datele dvs. personale pe baza consimțământului dumneavoastră. Consimțământul este întotdeauna acordat separat pentru fiecare scop și întotdeauna indică în mod clar măsura în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, în ce scop și pentru cât timp. Acordarea consimțământului presupune întotdeauna acțiunea dvs. activă; Prin urmare, este necesar, de exemplu, să bifați caseta pentru acordarea consimțământului. Aveți întotdeauna dreptul de a revoca consimțământul.
 • În interes legitim - în aceste cazuri prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, deoarece acest lucru este necesar în scopul interesului nostru legitim. Acest lucru însă nu se aplică dacă interesul dvs. sau drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează asupra interesului nostru legitim.

5) Drepturile dumneavoastră

Ca așa-numită persoană vizată, aveți anumite drepturi acordate de lege, și anume următoarele:

 • Dreptul de a primi informații despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal - prin acest drept puteți obține informații cu privire la identificarea noastră ca operator al datelor dvs. personale. De asemenea, aveți dreptul să cunoașteți titlul legal al prelucrării (de exemplu, executarea contractului), scopul (de exemplu, contractul de cumpărare a bunurilor noastre) sau informații despre perioada de păstrare a datelor cu caracter personal. Vă vom informa întotdeauna în avans cu privire la titlul legal și scopul acestei prelucrări înainte de a începe prelucrarea datelor dvs. personale.
 • Dreptul de a accesa datele cu caracter personal - acest drept vă oferă posibilitatea de a ne solicita o confirmare dacă prelucrăm datele dvs. personale și, eventual, informații mai detaliate despre aceste date și despre prelucrarea acestora. De asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor personale procesate de noi.
 • Dreptul de corectare - acest drept vă permite să solicitați corectarea oricăror date personale inexacte și, ținând seama de scopurile prelucrării, și adăugarea de date personale incomplete. Trebuie remarcat faptul că noi, în calitate de administrator, nu avem obligația de a stabili în mod activ dacă datele dvs. personale sunt corecte sau complete. Dreptul dvs. la corecție servește tocmai pentru a vă asigura că datele dvs. sunt mereu actualizate.
 • Dreptul la ștergere - sau, de asemenea, dreptul la „uitare” înseamnă că, în anumite cazuri, avem obligația de a distruge datele dvs. personale. În special, dacă datele dvs. nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost prelucrate sau dacă vă revocați consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și nu există niciun alt motiv legal pentru prelucrarea lor sau dacă vă opuneți prelucrării a datelor cu caracter personal sau a reglementărilor legale.
 • Dreptul de a obiecta - acest drept vă aparține dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a îndeplini o sarcină de interes public (ceea ce noi, ca administrator, nu facem) sau pe baza interesului nostru legitim. Într-un astfel de caz, nu mai continuăm să prelucrăm datele dvs., cu excepția cazului în care demonstrăm motive legitime imperioase pentru prelucrare care depășesc interesele sau drepturile și libertățile dvs. sau pentru determinarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor noastre legale. De asemenea, aveți dreptul de a obiecta dacă prelucrăm datele dvs. personale în scopuri de marketing direct. Într-un astfel de caz, nu mai continuăm să prelucrăm datele dvs. în aceste scopuri fără un alt consimțământ.
 • Dreptul la portabilitatea datelor - acest drept vă permite să obțineți datele dvs. personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină și să transmiteți aceste date personale unui alt operator. Acest drept vă aparține numai dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe consimțământ sau pe un contract sau dacă este efectuată automat (adică, este efectuată în totalitate sau parțial, utilizând proceduri automate).
 • Dreptul de restricționare a prelucrării - acest drept vă permite să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. personale în anumite cazuri. Mai exact, aceste cazuri sunt:
  • dacă refuzați exactitatea datelor cu caracter personal, pentru timpul necesar verificării exactității acestora;
  • dacă prelucrarea este ilegală, dar nu solicitați ștergerea datelor cu caracter personal, ci doar restricționarea prelucrării;
  • dacă nu mai avem nevoie de datele dvs. personale în scopuri de prelucrare, dar aveți nevoie de ele pentru a determina, a pune în aplicare sau a apăra revendicările legale;
  • dacă vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale până când se verifică faptul că motivele noastre legitime depășesc motivele dvs. legitime.
 • În cazul restricțiilor privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, putem (cu excepția stocării) să le procesăm numai cu consimțământul dumneavoastră expres, sau în scopul determinării, executării sau apărării revendicărilor legale sau pentru protecția altor persoane juridice sau pentru interesul public important al Uniunii Europene sau a unuia dintre statele sale membre.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care are efecte juridice pentru dvs. sau vă afectează în mod semnificativ într-un mod similar - cu alte cuvinte, acest drept înseamnă că orice decizie care vă afectează trebuie luată cu intervenție umană și nu doar, de exemplu, evaluarea de către un program de calculator.

6) Destinatarii datelor dvs. personale

Destinatarul datelor cu caracter personal este cel căruia îi oferim în continuare datele dvs. cu caracter personal dintr-un anumit scop. Ca parte a activităților noastre, utilizăm următoarele categorii de destinatari ai datelor dvs. personale:

 • Persoane implicate în livrarea mărfurilor (de exemplu, deținătorii de licențe poștale, servicii de curierat). Furnizăm transportatorilor datele necesare pentru livrarea bunurilor comandate. Într-un astfel de caz, operatorii de transport au statutul de administrator al datelor dvs. personale transferate în acest mod.
 • Persoanele care furnizează serviciile necesare funcționării magazinului electronic (companie de găzduire).
 • Persoanele care furnizează servicii de e-mail legate de trimiterea unui buletin informativ.

7) Securitatea datelor cu caracter personal

Pentru a vă proteja datele personale, respectăm măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura securitatea maximă a acestora. Doar persoanele autorizate de noi au acces la datele dumneavoastră personale.
În cazul în care apare o situație (cu toate acestea suntem convinși că nu va apărea) că securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal ar fi încălcată, suntem obligați să informăm acest fapt Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în termen de 72 de ore. În cazul în care securitatea datelor dvs. personale este încălcată în așa fel încât să prezinte un mare risc pentru dvs., suntem obligați să vă anunțăm, dacă avem datele de contact actuale ale dvs.

8) Dispoziții finale

Avem dreptul să completăm sau să modificăm această declarație în orice moment. Versiunea actuală a acestei declarații este întotdeauna publicată pe site-ul nostru web.
În cazul în care nu sunteți de acord cu modul în care prelucrăm datele dvs. personale, puteți contacta Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Această declarație este valabilă începând cu 1. 10. 2021